Nội dung update bao gồm: 1.  Đáp ứng được việc chuyển đổi UOM giữa Kg <=> Lit (cho phép select được trên Order line của các màn hình nghiệp vụ, sửa report ) 2. Có thể thêm sửa xóa thông tin trên trường Address thuộc Customer Information (để thay đổi thông tin của Place of Delivery […]

Read More →

1. Chào hỏi 2. Giới thiệu bản thân: –  Nói thông tin cơ bản. –  Làm việc với vai trò như 1 comtor,..ngoài ra –  Kinh nghiệm làm việc, đã thu được những gì sau thời gian làm việc + Business manner + Giao tiếp với khách hàng + Trải qua những dự án làm […]

Read More →

Học cách chào hỏi ・おはよございます ・こんにちわ ・お世話になっております ・行ってまいります ・行ってらっしゃい ・ただいま戻りました ・おかえりなさい ・失礼致します ・お先に失礼します ・お疲れ様でした ・ありがとうございます ・申し訳ございません ・今、お手すぎですか Học cách viết mail ・Bố cục của một mail ・Những chú ý khi viết mail: to, cc, bcc, cách dòng khi chuyển ý,… ⇒Cuối ngày viết daily report: báo cáo đã học được những gì Luyện tập viết […]

Read More →