1. Chào hỏi

2. Giới thiệu bản thân:

–  Nói thông tin cơ bản.

–  Làm việc với vai trò như 1 comtor,..ngoài ra

–  Kinh nghiệm làm việc, đã thu được những gì sau thời gian làm việc

+ Business manner

+ Giao tiếp với khách hàng

+ Trải qua những dự án làm về gì.

+…..

3. QA: Dự án nào làm tốt nhất?
Giới thiệu qua về dự án

+ Tên dự án

+ quy mô dự án,

+ vai trò của mình trong dự án đó

+ Kinh nghiệm thu được sau dự án, ví dụ:

  • Dịch tài liệu IT
  • Cùng tester tham gia vào test app, UI tiếng nhật,
  • Làm tài liệu , Báo cáo tiếng nhật, họp với khách hang trao đổi về tiến độ cv
  • Viết Manual

Note: giới thiệu 1 số kiến thức và chức năng liên quan đến lĩnh vực thuộc dự án đó.

VD: Intra-mart là gì, iDempiere là gì, sử dụng ngôn ngữ phát triển chính là gì,

+ Quá trình phát triển dự án như thế nào?

  • Trường hợp khách hàng có chỉ định môi trường phát triển, trường hợp khách hàng ko chỉ định do cty để xuất.
  • Công cụ trao đổi thông tin, tiến độ dự án.
  • Đảm bảo chất lượng sản phẩm như thế nào.

(tobe continue….)

-小さい-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>