Nội Dung trao đổi với Khách hàng:

 • Có một ứng dụng iPhone đang được phát triển, dự kiến cuối tháng 6 hoàn thành và sẽ release lên Appstore
 • Mong muốn, tiếp tuc tạo ứng dụng với phiên bản Android
 • Ứng dụng này hiện không có bất cứ tài liệu đặc tả nào.
 • Để phát triển ứng dụng phiên bản Android : Lấy source code từ phiên bản cho iPhone (KH cung cấp) => phân tích code (TTM) => Phát triển phiên bản Android.

TTM : Apple developer program is expired  (契約終了) => không ảnh hưởng gì.

 • Question:
 1. TTM có thể thực đảm nhiệm được dự án như thế này không?
 2. Có câu hỏi gì đặt ra cho khách hàng không?
 • Answer:
 1. TTM có thể làm được.
 2. Hiện tại chưa có câu hỏi gì, vì đến cuối tháng 6 sau khi nhận được source code thì mới có thể biết ứng dụng này là ứng dụng như thế nào. (UI)
  -小さい-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>