Thông thường khi nhận được thông tin và yêu cầu từ phía khách hàng, engineer cần đọc hiểu thông tin và nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì cần cố gắng đưa ra ngay từ đầu để có thể QA với khách hàng rồi mới estimate.
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể bao quát được hết các vấn đề ngay từ đầu, vì vậy, trong trường hợp chưa thể bao quát được hết vấn đề có thể gặp phải khi thực hiện, thì cần tổ chức những buổi thảo luận, giải thích,… để mọi người trong team cùng hiểu. Có thắc mắc gì thì tổng hợp lại để QA, vấn đề rõ ràng rồi thì mới estimate thời gian thực hiện => như vậy khi bắt tay vào làm mới không bị thiếu thời gian, hiểu nhầm yêu cầu,.. không xảy ra tình trạng chất lượng thành phẩm kém, không đảm bảo thời gian giao hàng.
Cần chú ý đến việc thảo luận nhóm – teamwork nhiều hơn nữa!

-小さい-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>